Komrij Knip

komrij knip

Baboesjka

tekst: Gerrit Komrij
ontwerp: René Knip

“Soms worden de boeken in brand gestoken, soms in een kuil gegooid, daar valt geen staat op te maken. Het gebeurt ook dat ze met vrachtwagens worden afgevoerd. Het gaat om allemachtig veel boeken, dat wordt hem nu wel duidelijk.”

Bil’ak

bil'ak

A View of Latin Typography in Relationship to the World

tekst & ontwerp: Peter Bil’ak

“Unlike Latin script which uses 26 letters, Chinese script uses thousands of characters, making type composition particularly complicated. Nevertheless, movable type has been in continuous use in China since the 11th century.”

Gür Weiler Molin Vleeschouwer

gür-weiler-molin-vleeschouwer

Domweg gelukkig… in de Rozenstraat

tekst: Halil Gür
ontwerp: Corinn Weiler & Wiek Molin
illustraties: Willem Vleeschouwer

“Hier heb ik mijn eerste grote liefde leren kennen. En weer verloren. Mijn eerste verblijfsvergunning gekregen en mijn Nederlands paspoort. Mijn eerste eigen huis betrokken. Eerste boek uitgegeven. Eerste literatuurprijs gewonnen. De eerste keer als nieuwsitem het journaal gehaald. Mijn eerste toetreding tot een kunstenaarsvereniging meegemaakt. En zo is er nog heel veel meer.”

Fens de Cock de Lange

fens-decock-delange

Hoe het verzamelen in de wereld kwam

tekst: Erik Fens
ontwerp: Emile de Cock & Hilde de Lange

“Mijn eerste museum maakte ik toen ik zes jaar oud was. De natuur op de Veluwe, waar ik in het bos woonde, leverde de naturalia, zoals konijnenschedels, gekleurde steentjes en slakkenhuisjes. Mijn eerste bibliotheekje catalogiseerde ik toen ik acht jaar was. Ik voorzag de Prisma-juniores van rugnummertjes van 1 t/m 25. Met verzamelen ben ik niet meer opgehouden.”

Janssen Martens

Janssen Martens

De drukpers, machine voor de geest

tekst: Frans A. Janssen
ontwerp: Karel Martens

“De oude boekdrukpers vertoont twee belangrijke kenmerken. Allereerst is zij grotendeels van hout vervaardigd, (…) ten tweede moet de constructie twee bewegingen mogelijk maken. Een verticale beweging komt tot stand door aan een hendel (de boom) te trekken waardoor de spil via een houten bus de degel op de drukvorm van loden lettertekens drukt; (…) een horizontale beweging is noodzakelijk om de kar met de drukvorm onder de degel te schuiven.”

Jacob de Haan

JacobdeHaan

De grote Nederlandse letterproef

Zestig prozafragmenten van Jacob Israel De Haan, gedrukt door verschillende drukkers, leden van Drukwerk in de Marge. Op ver­schil­lend papier, één of meerdere vouw­vellen, 24,5 x 15,5 cm. Elk fragment is gedrukt in een andere letter, en voor elke letter is een kleine toe­lichting toe­gevoegd.
In een luxe doos, die in een houten om­hulsel in de vorm van een druk­letter is gevat, gemaakt door Frans den Breejen. Wiek Molin en Martin Veltman maakte gebruik van de Hydalgo en Cheops half vet.

1997