buunk dewal kamagurka

buunk dewal kamagurka

Het boek als pauwenstaart

tekst: Bram Buunk
ontwerp: Frederik de Wal
illustratie: Kamagurka

“Vrouwen lezen niet alleen meer, ze kunnen ook beter lezen dan mannen. Ze doen het beter op leestesten, en lezen zowel sneller als accurater dan mannen. Vrouwen scoren hoger op zowel verbale als emotionele intelligentie. Een dergelijk intelligentieprofiel maakt het voor vrouwen niet alleen makkelijker om een tekst te lezen, maar ook om zich in te leven in een verhaal of boekpersonage.”