Stichting Weerdruk,
typografische producties

Entrepotdok 42A
1018 AD Amsterdam
020 - 620 79 98
06-55 737 724
info@weerdruk.nl

Jacob de Haan

JacobdeHaan

De grote Nederlandse letterproef

Zestig prozafragmenten van Jacob Israel De Haan, gedrukt door verschillende drukkers, leden van Drukwerk in de Marge. Op ver­schil­lend papier, één of meerdere vouw­vellen, 24,5 x 15,5 cm. Elk fragment is gedrukt in een andere letter, en voor elke letter is een kleine toe­lichting toe­gevoegd.
In een luxe doos, die in een houten om­hulsel in de vorm van een druk­letter is gevat, gemaakt door Frans den Breejen. Wiek Molin en Martin Veltman maakte gebruik van de Hydalgo en Cheops half vet.

1997