Stichting Weerdruk,
typografische producties

Entrepotdok 42A
1018 AD Amsterdam
06-55 737 724
info@weerdruk.nl

Film

Boekwerk in uitvoering

Tijdens de presentatie­middag – op zondag 19 april 2009 – werd de filmische im­pressie Boekwerk in uit­voering van Kees Boas ver­toond. Verder ging Wim Brands (onder­meer bekend van het VPRO-programma Boeken) in gesprek met enkele mede­werkers aan het Boekwerk: een auteur, een ontwerper, een kunstenaar en een drukker. De muzikale omlijs­ting werd verzorgd door Trio Tamicos.