Fens de Cock de Lange

fens-decock-delange

Hoe het verzamelen in de wereld kwam

tekst: Erik Fens
ontwerp: Emile de Cock & Hilde de Lange

“Mijn eerste museum maakte ik toen ik zes jaar oud was. De natuur op de Veluwe, waar ik in het bos woonde, leverde de naturalia, zoals konijnenschedels, gekleurde steentjes en slakkenhuisjes. Mijn eerste bibliotheekje catalogiseerde ik toen ik acht jaar was. Ik voorzag de Prisma-juniores van rugnummertjes van 1 t/m 25. Met verzamelen ben ik niet meer opgehouden.”