intro katernen

bulkBoekwerk, de vijfduizend keer doorgedrukte eenvoudige versie van het exclusieve Boekwerk: 28 katernen van het wereldboek. Het resultaat van Boekwerk in uitvoering.

Door het gelijktijdig verschijnen van bulkBoekwerk, deze op krantenpapier gedrukte versie, zijn alle bijdragen in de oorspronkelijke vormgeving bereikbaar voor een groter publiek.

Waar het Wereldtijdschrift ophield, gaat het Wereldboek verder…