Janssen Martens

Janssen Martens

De drukpers, machine voor de geest

tekst: Frans A. Janssen
ontwerp: Karel Martens

“De oude boekdrukpers vertoont twee belangrijke kenmerken. Allereerst is zij grotendeels van hout vervaardigd, (…) ten tweede moet de constructie twee bewegingen mogelijk maken. Een verticale beweging komt tot stand door aan een hendel (de boom) te trekken waardoor de spil via een houten bus de degel op de drukvorm van loden lettertekens drukt; (…) een horizontale beweging is noodzakelijk om de kar met de drukvorm onder de degel te schuiven.”